Twój partner w budowie

GWIRZB - Przedsiębiorstwo transportowo-budowlane
doświadczenie i zaufanie

Realizacje

Budownictwo

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu.
 • Modernizacja ujścia wody i zbiorników wody słonej dla stalowni w Hucie Łabędy.
 • Modernizacja walcowni lekkiej w Hucie Kościuszko.
 • Wykonanie robót ziemnych przy budowie nowej Hali w Fabryce Transformatorów w Mikołowie.
 • Częściowe wykonanie robót ziemnych przy różnych obiektach i drogach w Centrum Onkologii w Gliwicach.
 • Wykopy oraz dostawa kruszyw - budowa basenu kąpielowego przy Hotelu "Harnaś" w Szczyrku.
 • Dostawa materiałów i kruszyw oraz roboty ziemne - Fiat Auto Poland w Tychach.
 • Stała współpraca transportowo-sprzętowa z Firmą KOJBUD wraz z dostawą materiałów.
 • Dostawa materiałów, wykopy oraz wynajem sprzętu dla Firmy LEBEX z Bielska-Białej przy robotach w Fabryce Fiat w Tychach.
 • W budownictwie jednorodzinnym na indywidualne Życzenie klientów:
   - wykopy pod domy, - wykonanie dróg dojazdowych, - równanie i kształtowanie terenu według życzenia, - dostawy piasku wszystkich gatunków jak i zagęszczanie oraz dostawy ziemi czarnej i humusu na wykończenie ogrodów i trawników.
 • Współpraca przy budowie nowej hali przedsiębiorstwa produkcyjnego MAFLOW w Tychach (realizacja rób ziemno-budowlanych)
 • Parking przedsiębiorstwa MAFLOW w Tychach
 • Współpraca przy budowie dwóch nowych hal przedsiębiorstwa HUF w Tychach
 • Parking o powierzchni 5tyś m2 przedsiębiorstwa HUF w Tychach
 • Przebudowa układu komunikacyjnego w firmie HUF w Tychach

Odśnieżanie

 • Odśnieżanie parkingów i utrzymaniu ruchu zimą AB Projekt w Tychach
 • Odśnieżanie parkingów i utrzymaniu ruchu zimą HUF w Tychach
 • Odśnieżanie parkingów i utrzymanie ruchu zimą ING Bank w Tychach al. Niepodległości
 • Odśnieżanie parkingów i utrzymanie ruchu zimą PABEX w Tychach

Transport

 • Stała współpraca z firmą CEMEX w zakresie transportu betonu
 • Stała współpraca z firmą Ekobet Beton w zakresie dostawy materiałów
 • Stała współpraca z firmą Bergerat Monnouyer w zakresie transportu maszyn budowlanych
 • Stała współpraca z firmą INFRAX w zakesie transportu materiałów i maszyn budowanych